Bàn salad sandwich

Tủ trưng bày Salad Berjaya BJY-SALAD1200

Tủ trưng bày Salad Berjaya BJY-SALAD1200

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 3 cánh Lassele LHRT-3B-1800

Bàn lạnh Salad Sandwich 3 cánh Lassele LHRT-3B-1800

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh Lassele LHRT-2B-1500

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh Lassele LHRT-2B-1500

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich Lassele LHRT-2B-1200

Bàn lạnh Salad Sandwich Lassele LHRT-2B-1200

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 1 cánh Lassele LHRT-1B-900

Bàn lạnh Salad Sandwich 1 cánh Lassele LHRT-1B-900

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 3 cánh Lassele LSRT-3B-1800

Bàn lạnh Salad Sandwich 3 cánh Lassele LSRT-3B-1800

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh Lassele LSRT-2B-1500

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh Lassele LSRT-2B-1500

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh Lassele LSRT-2B-1200

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh Lassele LSRT-2B-1200

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 1 cánh Lassele LSRT-1B-900

Bàn lạnh Salad Sandwich 1 cánh Lassele LSRT-1B-900

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn salad sandwich 1 cánh inox TuborAir KHR9-1

Bàn salad sandwich 1 cánh inox TuborAir KHR9-1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh salad 2 cánh inox 1m2 TuborAir KHR12-2

Bàn lạnh salad 2 cánh inox 1m2 TuborAir KHR12-2

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh inox 1m5 TuborAir KHR15-2

Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cánh inox 1m5 TuborAir KHR15-2

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng