Chảo nghiêng tay quay

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Fagor SBG7-10

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Fagor SBG7-10

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo nghiêng tay quay dùng điện Fagor SBE7-10

Chảo nghiêng tay quay dùng điện Fagor SBE7-10

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Modular PK7080BRGI

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Modular PK7080BRGI

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo nghiêng tay quay dùng điện Modular PK7080BREI

Chảo nghiêng tay quay dùng điện Modular PK7080BREI

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Nồi nấu canh hầm xương 110 lít Berjaya BP30

Nồi nấu canh hầm xương 110 lít Berjaya BP30

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Nồi nấu canh hầm xương 20 lít Berjaya KC24

Nồi nấu canh hầm xương 20 lít Berjaya KC24

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Nồi nấu canh hầm xương 80 lít Berjaya KC36

Nồi nấu canh hầm xương 80 lít Berjaya KC36

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Nồi nấu canh hầm xương 200 lít Berjaya KC48

Nồi nấu canh hầm xương 200 lít Berjaya KC48

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo hầm vuông tay quay Berjaya TP3237

Chảo hầm vuông tay quay Berjaya TP3237

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Berjaya TK43SW

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Berjaya TK43SW

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Berjaya TK43CW

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Berjaya TK43CW

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng