Dụng cụ khách sạn- Nhà hàng

Xe phục vụ phòng 05

Xe phục vụ phòng 05

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy có giá treo

Xe đẩy có giá treo

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy hành lý 01

Xe đẩy hành lý 01

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hành lý 02

Xe đẩy hành lý 02

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hành lý 02

Xe đẩy hành lý 02

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy hành lý 04

Xe đẩy hành lý 04

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy hành lý 05

Xe đẩy hành lý 05

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy phục vụ rượu 01

Xe đẩy phục vụ rượu 01

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 1 tháng

Xe đẩy phục vụ rượu 02

Xe đẩy phục vụ rượu 02

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy phục vụ rượu 03

Xe đẩy phục vụ rượu 03

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy phục vụ rượu 04

Xe đẩy phục vụ rượu 04

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng