Máy làm đá-Máy làm kem-Thiết bị quán bar-hotel

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE-23

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE-23

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-21

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-21

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-23

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-23

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240XNE

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240XNE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Nugget Hoshizaki FM-480AKE-N

Máy làm đá viên Nugget Hoshizaki FM-480AKE-N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-750AKE

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-750AKE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Nugget Hoshizaki FM-750AKE-N

Máy làm đá viên Nugget Hoshizaki FM-750AKE-N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng