Máy làm đá-Máy làm kem-Thiết bị quán bar-hotel

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-150KE

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-150KE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-150KE-N

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-150KE-N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-1000AKE

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-1000AKE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-1000AKE-N

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-1000AKE-N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-300AKE

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-300AKE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên nugget Hoshizaki FM-300AKE-N

Máy làm đá viên nugget Hoshizaki FM-300AKE-N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-480AKE

Máy làm đá vảy Hoshizaki FM-480AKE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-125A

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-125A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-35A

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-35A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng