Máy thái thịt

Máy thái thịt đông lạnh Sirman MIRRA 250C

Máy thái thịt đông lạnh Sirman MIRRA 250C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt đông lạnh Sirman MIRRA 275C

Máy thái thịt đông lạnh Sirman MIRRA 275C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy xay thịt công nghiệp Sammic PS-12

Máy xay thịt công nghiệp Sammic PS-12

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt đông lạnh Berjaya BJY-SM300-EN

Máy thái thịt đông lạnh Berjaya BJY-SM300-EN

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt đông lạnh Berjaya BJY-SM250-EN

Máy thái thịt đông lạnh Berjaya BJY-SM250-EN

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái lát thịt công nghiệp Berjaya BJY-MS75AFS

Máy thái lát thịt công nghiệp Berjaya BJY-MS75AFS

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt tự động Shunling SL-300B

Máy thái thịt tự động Shunling SL-300B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt tự động Shunling SL-300E

Máy thái thịt tự động Shunling SL-300E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt tự động Shunling IS-350

Máy thái thịt tự động Shunling IS-350

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái thịt tự động Shunling SL-350B

Máy thái thịt tự động Shunling SL-350B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy cắt lát thịt Sirman MIRRA 300 Y09

Máy cắt lát thịt Sirman MIRRA 300 Y09

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy thái lát thịt Sirman Smart 250

Máy thái lát thịt Sirman Smart 250

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng