Thiết bị bếp-Thiết bị làm bánh

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-10 R

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-10 R

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-05 R

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-05 R

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Fagor SBG7-10

Chảo nghiêng tay quay dùng gas Fagor SBG7-10

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chảo nghiêng tay quay dùng điện Fagor SBE7-10

Chảo nghiêng tay quay dùng điện Fagor SBE7-10

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-10 I

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-10 I

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-10

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-10

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-05 I

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-05 I

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-05

Bếp nướng than nhân tạo dùng gas Fagor BG7-05

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp nấu mì Pasta dùng điện Fagor CPE7-05

Bếp nấu mì Pasta dùng điện Fagor CPE7-05

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas Fagor FG7-05 1C

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas Fagor FG7-05 1C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn dùng điện Fagor FE7-05 1C

Bếp chiên nhúng đơn dùng điện Fagor FE7-05 1C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Fagor FG7-10 2C

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Fagor FG7-10 2C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng