Thiết bị bếp-Thiết bị làm bánh

Lò hấp nướng đa năng 5 khay GN 2/3 Venix G053D

Lò hấp nướng đa năng 5 khay GN 2/3 Venix G053D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng 5 khay GN 1/1 Venix G05D

Lò hấp nướng đa năng 5 khay GN 1/1 Venix G05D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng 7 khay GN 1/1 Venix G07D

Lò hấp nướng đa năng 7 khay GN 1/1 Venix G07D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng 12 khay GN 1/1 Venix G12D

Lò hấp nướng đa năng 12 khay GN 1/1 Venix G12D

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng gas Fagor FTG7-10 L

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng gas Fagor FTG7-10 L

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng gas Fagor FTG7-05 L

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng gas Fagor FTG7-05 L

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng 6 khay GN 1/1 Rational CMP 61 (E)

Lò hấp nướng đa năng 6 khay GN 1/1 Rational CMP 61 (E)

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng 6 khay GN 2/1 Rational CMP 62 (E)

Lò hấp nướng đa năng 6 khay GN 2/1 Rational CMP 62 (E)

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng