Thiết bị bếp-Thiết bị làm bánh

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 4 khay 4XGN 1/1

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 4 khay 4XGN 1/1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 5 khay 5XGN 2/3

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 5 khay 5XGN 2/3

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 6 khay 6XGN 1/1 M

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 6 khay 6XGN 1/1 M

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 10 khay 10XGN 1/1 M

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 10 khay 10XGN 1/1 M

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 10 khay 10GN 2/1

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 10 khay 10GN 2/1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 20 khay 20XGN 1/1

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 20 khay 20XGN 1/1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 20 khay 20XGN 2/1

Lò hấp nướng đa năng Sogeco 20 khay 20XGN 2/1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng 6 khay GN 1/1 Rational SCC WE 61

Lò hấp nướng đa năng 6 khay GN 1/1 Rational SCC WE 61

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò hấp nướng đa năng 10 khay GN 1/1 Rational SCC WE 101

Lò hấp nướng đa năng 10 khay GN 1/1 Rational SCC WE 101

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng