Thiết bị lạnh-Tủ trưng bày bánh

Bàn mát công nghiệp 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki RTW-150LS4

Bàn mát công nghiệp 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki RTW-150LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki RTW-120LS4

Bàn lạnh 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki RTW-120LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox 900mm Hoshizaki RTC-90MNA

Bàn mát 1 cánh inox 900mm Hoshizaki RTC-90MNA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox 900mm Hoshizaki RTC-90MDA

Bàn mát 1 cánh inox 900mm Hoshizaki RTC-90MDA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Lassele LGRT-3B-1800

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Lassele LGRT-3B-1800

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Lassele LGRT-2B-1200

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Lassele LGRT-2B-1200

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 1 cánh kính 900mm Lassele LGRT-1B-900

Bàn mát 1 cánh kính 900mm Lassele LGRT-1B-900

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya BS 2DCF4/Z

Bàn lạnh nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya BS 2DCF4/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng