Thiết bị lạnh-Tủ trưng bày bánh

Bàn lạnh nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya BS 2DCF5/Z

Bàn lạnh nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya BS 2DCF5/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya BS 2DCF6/Z

Bàn lạnh nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya BS 2DCF6/Z

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Lassele LR-681PC

Tủ mát 2 cánh inox Lassele LR-681PC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Panasonic SUF-1571FC-E

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Panasonic SUF-1571FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Panasonic SUF-1271FC-E

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Panasonic SUF-1271FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox Lassele LNFT-3B-1800

Bàn đông 3 cánh inox Lassele LNFT-3B-1800

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Lassele LNFT-2B-1500

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Lassele LNFT-2B-1500

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 6 ngăn kéo inox Hoshizaki FTL-182DDAC

Bàn đông 6 ngăn kéo inox Hoshizaki FTL-182DDAC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-186LS4

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-186LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-156LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-156LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-126LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-126LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-180LS4

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Hoshizaki FTW-180LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng