Thiết bị lạnh-Tủ trưng bày bánh

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-150LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTW-150LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-120LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTW-120LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 1 cánh inox 900mm Hoshizaki FTC-90MNA

Bàn đông 1 cánh inox 900mm Hoshizaki FTC-90MNA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 1 cánh inox 900mm Hoshizaki FTC-90MDA

Bàn đông 1 cánh inox 900mm Hoshizaki FTC-90MDA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox Lassele LNFT-2B-1200

Bàn đông 2 cánh inox Lassele LNFT-2B-1200

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn đông 1 cánh inox Lassele LNFT-1B-900

Bàn đông 1 cánh inox Lassele LNFT-1B-900

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Panasonic SUR-1871FC-E

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Panasonic SUR-1871FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Panasonic SUR-1571FC-E

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Panasonic SUR-1571FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Panasonic SUR-1271FC-E

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Panasonic SUR-1271FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Panasonic SUR-1861FC-E

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Panasonic SUR-1861FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Panasonic SUR-1261FC-E

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Panasonic SUR-1261FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông công nghiệp 6 cánh inox Lassele LF-1981PC

Tủ đông công nghiệp 6 cánh inox Lassele LF-1981PC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng