Thiết bị lạnh-Tủ trưng bày bánh

Tủ đông 2 cánh kính Lassele LFT-1471G

Tủ đông 2 cánh kính Lassele LFT-1471G

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Lassele LFT-771G

Tủ đông 1 cánh kính Lassele LFT-771G

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HFE-127MA

Tủ đông công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HFE-127MA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HFW-147LS4

Tủ đông công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HFW-147LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 2 cánh Hoshizaki HFW-77LS4

Tủ đông 2 cánh Hoshizaki HFW-77LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông công nghiệp 4 cánh inox Lassele LF-1381PC

Tủ đông công nghiệp 4 cánh inox Lassele LF-1381PC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Lassele LF-681PC

Tủ đông 2 cánh inox Lassele LF-681PC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1581FC-E

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1581FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 6 cánh inox Panasonic SRR-1881FC-E

Tủ mát công nghiệp 6 cánh inox Panasonic SRR-1881FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1281FC-E

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1281FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-781FC-E

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-781FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-681FC-E

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-681FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng