Tủ mát tủ lạnh công nghiệp

Tủ mát 2 cánh inox Lassele LR-681PC

Tủ mát 2 cánh inox Lassele LR-681PC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1581FC-E

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1581FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 6 cánh inox Panasonic SRR-1881FC-E

Tủ mát công nghiệp 6 cánh inox Panasonic SRR-1881FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1281FC-E

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Panasonic SRR-1281FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-781FC-E

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-781FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-681FC-E

Tủ mát 2 cánh inox Panasonic SRR-681FC-E

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HRE-127MA

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HRE-127MA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HRW-147LS4

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Hoshizaki HRW-147LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Hoshizaki HRW-77LS4

Tủ mát 2 cánh inox Hoshizaki HRW-77LS4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 6 cánh inox Lassele LR-1981PC

Tủ mát công nghiệp 6 cánh inox Lassele LR-1981PC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Lassele LR-1381PC

Tủ mát công nghiệp 4 cánh inox Lassele LR-1381PC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 1 cánh liền inox TuborAir KR25-1

Tủ mát 1 cánh liền inox TuborAir KR25-1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng