Máy làm đá Hoshizaki (Japan)

Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-120KE

Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-120KE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-60KE

Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-60KE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Hoshizaki DIM-30DE

Máy làm đá viên Hoshizaki DIM-30DE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE-21

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE-21

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE-23

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240ANE-23

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-21

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-21

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-23

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240DNE-23

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240XNE

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-240XNE

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng