Lò nướng bánh

Lò nướng bánh 1 tầng 1 khay chạy điện Jendah FF1001

Lò nướng bánh 1 tầng 1 khay chạy điện Jendah FF1001

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò nướng bánh 2 tầng 2 khay Jendah FF2002

Lò nướng bánh 2 tầng 2 khay Jendah FF2002

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò nướng bánh 2 tầng 4 khay Jendah FF2004

Lò nướng bánh 2 tầng 4 khay Jendah FF2004

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò nướng bánh 3 tầng 6 khay Jendah FF3006

Lò nướng bánh 3 tầng 6 khay Jendah FF3006

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò nướng bánh 1 tầng 1 khay Jendah CT-1

Lò nướng bánh 1 tầng 1 khay Jendah CT-1

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay chạy gas Southstar YXY-20A

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay chạy gas Southstar YXY-20A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò nướng bánh 1 tầng 1 khay chạy gas Southstar YXY-10A

Lò nướng bánh 1 tầng 1 khay chạy gas Southstar YXY-10A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện Hongling XYF-1K

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện Hongling XYF-1K

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng