Máy trộn bột

Máy trộn bột công nghiệp 50KG Jendah SPM-50

Máy trộn bột công nghiệp 50KG Jendah SPM-50

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 100 lít 38KG Jendah SPM-38

Máy trộn bột công nghiệp 100 lít 38KG Jendah SPM-38

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột công nghiệp 85 lít 25KG Jendah SPM-25

Máy trộn bột công nghiệp 85 lít 25KG Jendah SPM-25

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột 10 lít Berjaya BJY-BM10

Máy trộn bột 10 lít Berjaya BJY-BM10

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô 20 lít Berjaya BJY-BM20

Máy trộn bột khô 20 lít Berjaya BJY-BM20

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô công nghiệp 30 lít Berjaya BJY-BM30

Máy trộn bột khô công nghiệp 30 lít Berjaya BJY-BM30

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô công nghiệp Berjaya BJY-BM40

Máy trộn bột khô công nghiệp Berjaya BJY-BM40

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô 10 lít có lồng Berjaya BJY-BM10N

Máy trộn bột khô 10 lít có lồng Berjaya BJY-BM10N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô 20 lít có lồng Berjaya BJY-BM20N

Máy trộn bột khô 20 lít có lồng Berjaya BJY-BM20N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô 30 lít có lồng Berjaya BJY-BM30N

Máy trộn bột khô 30 lít có lồng Berjaya BJY-BM30N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô 40 lít có lồng Berjaya BJY-BM40N

Máy trộn bột khô 40 lít có lồng Berjaya BJY-BM40N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy trộn bột khô 60 lít có lồng Berjaya BJY-BM60N

Máy trộn bột khô 60 lít có lồng Berjaya BJY-BM60N

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng