Máy chia bột

Máy chia bột 18 phần Jendah DDF-18

Máy chia bột 18 phần Jendah DDF-18

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột 36 phần Jendah DDF-36

Máy chia bột 36 phần Jendah DDF-36

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột 36 phần Berjaya BJY-DD120

Máy chia bột 36 phần Berjaya BJY-DD120

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột tròn 20 phần

Máy chia bột tròn 20 phần

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột vuông 20 phần

Máy chia bột vuông 20 phần

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột chạy điện 36 phần

Máy chia bột chạy điện 36 phần

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia và vê bột bán tự động

Máy chia và vê bột bán tự động

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia và vê bột tự động

Máy chia và vê bột tự động

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột Berjaya BJY-DD120

Máy chia bột Berjaya BJY-DD120

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột Berjaya BSP-DDR 30

Máy chia bột Berjaya BSP-DDR 30

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy chia bột Jac – Bỉ

Máy chia bột Jac – Bỉ

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng