Bếp chiên nhúng

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng điện Fagor FTE7-10 L

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng điện Fagor FTE7-10 L

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng điện Fagor FTE7-05 L

Bếp chiên bề mặt phẳng dùng điện Fagor FTE7-05 L

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chiên bề mặt nhám dùng gas Fagor FTG7-10 R

Chiên bề mặt nhám dùng gas Fagor FTG7-10 R

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Chiên bề mặt nhám dùng gas Fagor FTG7-05 R

Chiên bề mặt nhám dùng gas Fagor FTG7-05 R

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-10 R

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-10 R

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-05 R

Bếp chiên bề mặt nhám dùng điện Fagor FTE7-05 R

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp nấu mì Pasta dùng điện Fagor CPE7-05

Bếp nấu mì Pasta dùng điện Fagor CPE7-05

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas Fagor FG7-05 1C

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas Fagor FG7-05 1C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đơn dùng điện Fagor FE7-05 1C

Bếp chiên nhúng đơn dùng điện Fagor FE7-05 1C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Fagor FG7-10 2C

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas Fagor FG7-10 2C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện Fagor FE7-10 2C

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện Fagor FE7-10 2C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng