Máy rửa bát công nghiệp

Máy rửa bát băng chuyền công nghiệp Hobart C800

Máy rửa bát băng chuyền công nghiệp Hobart C800

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát công nghiệp Winterhalter PT-500

Máy rửa bát công nghiệp Winterhalter PT-500

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát công nghiệp Winterhalter P50

Máy rửa bát công nghiệp Winterhalter P50

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát công nghiệp Meiko K-M 250

Máy rửa bát công nghiệp Meiko K-M 250

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát công nghiệp Meiko K-M 280

Máy rửa bát công nghiệp Meiko K-M 280

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát công nghiệp Meiko K-L 340

Máy rửa bát công nghiệp Meiko K-L 340

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát băng chuyền công suất lớn Meiko M-IQ

Máy rửa bát băng chuyền công suất lớn Meiko M-IQ

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát công nghiệp băng chuyền Meiko K 260M

Máy rửa bát công nghiệp băng chuyền Meiko K 260M

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa bát công nghiệp băng chuyền Meiko K 200M

Máy rửa bát công nghiệp băng chuyền Meiko K 200M

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng