Máy làm đá-Máy làm kem-Thiết bị quán bar-hotel

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-50A

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-50A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-75A

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-75A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AA

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KMD-201AA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AA

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KMD-270AA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-901MAH

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-901MAH

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-1301SAH

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-1301SAH

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-100A

Máy làm đá viên hình bán nguyệt Hoshizaki KM-100A

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê 2 họng ROYAL SYNCHRO SB

Máy pha cà phê 2 họng ROYAL SYNCHRO SB

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê 1 họng ROYAL SYNCHRO Electronic

Máy pha cà phê 1 họng ROYAL SYNCHRO Electronic

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê 1 họng ROYAL TECNICA ELECTRONIC

Máy pha cà phê 1 họng ROYAL TECNICA ELECTRONIC

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê ROYAL TECNICA SWITCH

Máy pha cà phê ROYAL TECNICA SWITCH

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy pha cà phê 1 họng ROYAL TECNICA POMPA

Máy pha cà phê 1 họng ROYAL TECNICA POMPA

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng