Thiết bị lạnh-Tủ trưng bày bánh

Tủ mát 2 cánh kính Berjaya 2D/DC-S

Tủ mát 2 cánh kính Berjaya 2D/DC-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 3 cánh kính Berjaya 3D/DC-S

Tủ mát 3 cánh kính Berjaya 3D/DC-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính BERJAYA 1D/DC HH-S

Tủ mát 1 cánh kính BERJAYA 1D/DC HH-S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/C

Tủ đông mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông Berjaya RCS 5SB

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông Berjaya RCS 5SB

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông Berjaya

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông Berjaya

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Berjaya

Tủ trưng bày bánh kính cong Berjaya

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Berjaya

Tủ trưng bày bánh kính cong Berjaya

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng