Tủ đông

Tủ đông 3 cánh kính Berjaya 3D/DF-S-EV

Tủ đông 3 cánh kính Berjaya 3D/DF-S-EV

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Berjaya 1D/DF-S-EV

Tủ đông 1 cánh kính Berjaya 1D/DF-S-EV

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 2 cánh kính Berjaya 2D/DF-S-EV

Tủ đông 2 cánh kính Berjaya 2D/DF-S-EV

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 2 cánh Berjaya BS 2DUF/C

Tủ đông 2 cánh Berjaya BS 2DUF/C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 4 cánh Berjaya BS4DUF/C

Tủ đông 4 cánh Berjaya BS4DUF/C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 6 cánh Berjaya 6 cánh BS6DUF/C

Tủ đông 6 cánh Berjaya 6 cánh BS6DUF/C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông/mát 4 cánh Berjaya BSDU2F2C/C

Tủ đông/mát 4 cánh Berjaya BSDU2F2C/C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ nửa đông – nửa mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/C

Tủ nửa đông – nửa mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

TỦ đông 1 cánh liền BERJAYA BS1FDUF/G/GN

TỦ đông 1 cánh liền BERJAYA BS1FDUF/G/GN

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 2 cánh liền Berjaya BS2FDUF/G/GN

Tủ đông 2 cánh liền Berjaya BS2FDUF/G/GN

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông 3 cánh liền Berjaya BS3FDUF/G/GN

Tủ đông 3 cánh liền Berjaya BS3FDUF/G/GN

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/C

Tủ đông mát 6 cánh Berjaya BSDU4C2F/C

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng