Thiết bị bếp-Thiết bị làm bánh

Bếp á 3 bếp không quạt thổi

Bếp á 3 bếp không quạt thổi

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp nướng than đá

Bếp nướng than đá

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp hầm đôi

Bếp hầm đôi

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp xào 3 họng

Bếp xào 3 họng

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp Hấp Dimsum

Bếp Hấp Dimsum

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp âu 4 họng Berjaya OB4

Bếp âu 4 họng Berjaya OB4

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp Âu 6 họng Berjaya OB6

Bếp Âu 6 họng Berjaya OB6

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2S

Bếp âu 2 họng Berjaya OB2S

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp Âu 4 họng có rán phẳng Berjaya OB4GG1B

Bếp Âu 4 họng có rán phẳng Berjaya OB4GG1B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt dùng gas Berjaya GG2B

Bếp chiên bề mặt dùng gas Berjaya GG2B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bếp chiên bề mặt dùng gas Berjaya GG4B

Bếp chiên bề mặt dùng gas Berjaya GG4B

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng