Thiết bị lạnh-Tủ trưng bày bánh

Bàn lạnh Salad Sandwich 1 cánh Lassele LSRT-1B-900

Bàn lạnh Salad Sandwich 1 cánh Lassele LSRT-1B-900

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Pizza 3 cánh Lassele LPT-93

Bàn mát Pizza 3 cánh Lassele LPT-93

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Pizza 2 cánh Lassele LPT-67

Bàn mát Pizza 2 cánh Lassele LPT-67

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát Pizza 1 cánh Lassele LPT-44

Bàn mát Pizza 1 cánh Lassele LPT-44

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn kéo 1m8 Lassele LNRT-3B-18-VVV

Bàn mát 6 ngăn kéo 1m8 Lassele LNRT-3B-18-VVV

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh mát 4 ngăn kéo Lassele LNRT-2B-15-VV

Bàn lạnh mát 4 ngăn kéo Lassele LNRT-2B-15-VV

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh 4 ngăn kéo 1m2 Lassele LNRT-2B-12-VV

Bàn lạnh 4 ngăn kéo 1m2 Lassele LNRT-2B-12-VV

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh 2 ngăn kéo 900mm Lassele LNRT-1B-90-V

Bàn lạnh 2 ngăn kéo 900mm Lassele LNRT-1B-90-V

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh 2 cánh inox 1m2 Lassele LNRT-2B-1200

Bàn lạnh 2 cánh inox 1m2 Lassele LNRT-2B-1200

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Bàn lạnh 1 cánh inox 900mm Lassele LNRT-1B-900

Bàn lạnh 1 cánh inox 900mm Lassele LNRT-1B-900

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng